• Οι παραγγελίες για αποστολή εκτός Αττικής, με παράδοση την επόμενη εργάσιμη, παρακαλούμε να μας αποστέλλονται μέχρι τις 15:30 μμ. - Δεν πραγματοποιούνται αποστολές παραγγελιών αξίας κάτω των 10,00€. 

 

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο: www.vasiliadisparts.com.gr. Η χρήση του σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους αυτούς. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο: www.vasiliadisparts.com.gr.
 
H εταιρεία Κωνσταντίνος Βασιλειάδης Α.Ε. σας επιτρέπει να δείτε και να κάνετε λήψη των στοιχείων μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι διατηρείτε, σε κάθε αντίγραφο των στοιχείων αυτών, όλες τις επισημάνσεις για τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, που περιέχονται στα πρωτότυπα στοιχεία. Δεν επιτρέπεται να μετατρέψετε καθ' οποιονδήποτε τρόπο, να αναπαράγετε, να παρουσιάσετε δημοσίως, να λειτουργήσετε, να διανέμετε, ή να χρησιμοποιήσετε καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιουσδήποτε δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς τα στοιχεία αυτού του Ιστότοπου. Βάσει αυτών των Όρων, απαγορεύεται η χρήση αυτών των στοιχείων σε οποιονδήποτε άλλον Ιστότοπο ή δικτυωμένο περιβάλλον υπολογιστών για κάθε σκοπό. Τα στοιχεία προστατεύονται όσον αφορά τα επ’ αυτών πνευματικά δικαιώματα και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τα στοιχεία παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματος και άλλους συναφείς νόμους. Αν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, παύει αυτομάτως να ισχύει η εξουσιοδότησή σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο αυτό και πρέπει αμέσως να καταστρέψετε όλα τα στοιχεία που έχετε κάνει λήψη ή τυπώσει.